Tapasztalat | Minőség | Garancia


ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS A HONLAP HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

Adatkezelő neve, elérhetőségei:

 

Az adatkezelő megnevezése: Ádám Ferenc e.v. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő levelezési címe: 2896 Szomód, Kossuth Lajos u. 55.

Az adatkezelő e-mail címe: adam.teto@gmail.com

Az adatkezelő telefonszáma: +36 30 256-0542

Honlap: http://www.adamteto.hu

 


Az Ádám Tető (Ádám Ferenc e.v., 2896 Szomód, Kossuth Lajos u. 55., adószáma: 48772545-1-31.) mint adatkezelő tiszteletben tartja a honlapját látogatók adatainak biztonságát.
Az adatvédelmi tájékoztató célja, feladata, hogy biztosítsa az adatkezelés és az ezzel összefüggő adatvédelem szabályozásának törvényes rendjét, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, az adatok megfelelő intézkedésekkel való védelmét különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Jelen adatvédelmi tájékoztatót és a honlap használatával kapcsolatos tudnivalókat jogosultak vagyunk időről időre, különböző frissítések miatt, egyoldalúan, előzetes bejelentés nélkül megváltoztatni, a módosítást követő hatállyal.

 

I.         A honlap használata
Honlapunkon elérhető szolgáltatások igénybevétele során személyes adatkezelés nem történik.
Honlapunk meglátogatása során internetes szerverünk személyes adatnak nem minősülő információkat regisztrál a látogatókról. Ezen információk körébe tartozik az IP-cím, a honlapunk látogatásának időpontja, számítógépe operációs rendszerének típusa. Honlapunk oldalai látogatottságát a szervernapló ellenőrzésével figyeljük.
Külső oldalakra mutató linkek:
Honlapunkon található olyan oldalakra mutató linkek, melyek a látogatóink számára hasznos információkat nyújtanak. Jelen adatvédelmi nyilatkozat nem terjed ki ezen oldalakra.
Honlapunkon található információk nem kiskorúak részére szólnak.

 

II.        Személyes adatok kezelése
A személyes adatok kezelésének jogalapja minden esetben az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és önkéntesen, kifejezetten elfogadja, különös tekintettel arra, hogy az Ádám Tető (Ádám Ferenc e.v.) az alábbiakban meghatározásra kerülő személyes adatokat tárolja és kezeli. Személyes adatokat Ön a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban adhat át és szavatolja, hogy megfelelő és tájékozott hozzájárulással rendelkezik az információk átadására.


(1)       Kapcsolatfelvétel e-mailben, kapcsolattartás az ügyféllel, árajánlatkérés, technikai segítségnyújtás

Az árajánlatkérés, technikai segítségnyújtás vagy más célból velünk kapcsolatba lépő látogatóink a weboldalon keresztül megadott, a személyükhöz köthető adatait (név, e-mail cím) kizárólag arra a célra használjuk fel, mely miatt látogatónk az adatot megadta.
 


 (2)       Személyes adatok kezelésével kapcsolatos általános tudnivalók
Az adatkezelés általános célja lehet az Önnel folytatott üzleti kapcsolat megfelelő teljesítésének figyelemmel kísérése. Személyes adatokhoz az Önnel folytatott üzleti kapcsolattal összefüggő napi feladatokat intéző személyek, Ádám Tető (Ádám Ferenc e.v. munkatársai) férhetnek hozzá.
Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
Az Ádám Tető (Ádám Ferenc e.v.) székhelyére küldött levélben, az adam.teto@gmail.com e-mail címen, a +30 256-0542 telefonszámon közvetlenül jelezhetik bármely adataik, személyes adataik kezelésével kapcsolatos kérdéseiket, aggályaikat vagy kéréseiket.

Az érintett kérelmezheti az Ádám Tetőnél  (Ádám Ferenc e.v.), mint adatkezelőnél
(a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
(b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
(c) személyes adatainak törlését.